Landsc​​hapsf​otografie

Landschapsfotografie is iets waar ik me het prettigst bij voel, de meeste foto's zijn gemaakt tijdens een wandeling of fietstocht.